Houtinsecten behandelen    

Behandelingen tegen houtinsecten (o.a. boktor en houtworm) zijn divers. Grofweg zijn er twee verschillende behandelmethoden te onderscheiden, te weten:


* Impregneren
* Begassen

Van Meijel Houtconservering beheerst beide methoden van behandelen. Specifieke bijbehorende methoden die behoren bij impregneren zijn injecteren en rotorkop techniek. Begassen tegen houtinsecten is een geheel andere techniek.