Wat doen houtinsecten ?    

Houtinsecten zijn insecten die zorgen voor houtschade. De larves van deze insecten eten letterlijk het hout op. Houtinsecten zijn onder te verdelen in een tweetal categorie├źn. Enerzijds de categorie nathoutboorders en anderzijds de categorie drooghoutboorders.

De nathoutboorders zijn houtinsecten die in het bos voorkomen en leven in omgekapte en zieke bomen in het bos.

Drooghoutboorders zijn de houtinsecten die zorgen voor houtschade in verwerkt hout in woningen, vloeren, kapcontruscties en dergelijke. De drooghoutboorders die Van Meijel Houtconservering bestrijdt zijn de gewone houtworm, de grote houtworm, de huisboktor, de spinthoutkever en de heipaalkever.