Houtschade    

Houtaantastende insecten zoals de gewone houtworm, de grote houtworm, de huisboktor, de spinthoutkever en de heipaalkever vallen in de categorie drooghoutboorders.

Drooghoutboorders tasten in het algemeen verwerkt hout aan dat zich bevindt in gebouwen. Veelvoorkomend is houtaantasting in houtdelen zoals kapconstructies en vloeren van woningen, monumentale panden en overige objecten.

De schade die de houtinsecten veroorzaken zijn divers. De meest vervelende schade is dat de houtinsecten letterlijk het hout opeten en daarmee het hout en houtconstructies vernielen. Houtinsecten eten het hout op en vormen daarmee zogenaamde boorgangen. In sommige gevallen is het knagen van de houtinsecten hoorbaar.